Tel. 17 860 03 65

biuro@developres.pl

ul.Architektów 1/45, Rzeszów

Tel. 17 860 03 65

biuro@developres.pl

ul.Architektów 1/45, Rzeszów

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - osiedle Nad Wisłokiem


Uprzejmie informujemy wszystkich naszych Klientów nabywających mieszkania w budynku B na osiedlu Nad Wisłokiem, że w dniu dzisiejszym podpisaliśmy akt notarialny wykupu wieczystego użytkowania działek  (RepA nr 3991/2016 z dnia 16-09-2016).

Niniejszym wywiązaliśmy się z zobowiązania jakie zawarliśmy w umowach deweloperskich podpisanych z Państwem.